ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG DI ĐỘNG
TOP 3 TỪ THÁI LAN

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG ĐƠN GIẢN
TỐI ƯU CUỘC SỐNG MỖI NGÀY

  • Miễn phí tất cả mọi dịch vụ
  • Thanh toán hoá đơn
  • Chuyển khoản 24/7
  • Không yêu cầu số dư tối thiểu và số dư tài khoản hàng tháng
  • Trích xuất sao kê lên đến 12 tháng
  • Thông báo giao dịch theo thời gian thực
Nhập mã giới thiệu: "TK"